Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Meromode. In deze algemene voorwaarden verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Meromode. Meromode biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw acceptatie van alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen zoals hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dan mag u de website niet openen of gebruikmaken van enige diensten. Als deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Elke nieuwe functie of tool die aan de huidige winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Door na het plaatsen van eventuele wijzigingen gebruik te blijven maken van of toegang te blijven hebben tot de website, aanvaardt u die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 

ARTIKEL 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarige leeftijd heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor enig onwettig of ongeoorloofd doel, noch mag u bij het gebruik van de Service enige wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden. Een schending of overtreding van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook en op elk moment. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie), onversleuteld kan worden overgedragen en betrekking kan hebben op (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindingsnetwerken of -apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld overgedragen tijdens de overdracht via netwerken. U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website waarlangs de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen bedoeld voor het gemak en zullen deze Algemene Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar wordt gesteld op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen voor algemene informatie verstrekt en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primair, nauwkeuriger, completer of actueler bronnen van informatie te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is voor uw eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Service (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Service.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan retournering of omruiling volgens ons Retourbeleid. We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van uw computer alle kleuren nauwkeurig weergeeft. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht geval per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of elke dienst die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURERINGSGEGEVENS EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst, te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in een bestelling of een bestelling annuleren, zullen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is verstrekt op het moment van het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die zijn gedaan in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

Voor meer details kunt u ons Retourbeleid raadplegen.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop wij geen controle of invloed hebben. U erkent en stemt ermee in dat we dergelijke tools "as is" en "as available" aanbieden, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Het gebruik van optionele tools aangeboden via de site is volledig op eigen risico en naar eigen goeddunken, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante derde partij(en). In de toekomst kunnen we ook nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (inclusief de introductie van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die verband houden met websites van derden. Lees zorgvuldig de beleidsregels en praktijken van derden en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9 - GEBRUIKERSREACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien wij u vragen om specifieke inzendingen te doen (bijvoorbeeld deelname aan een wedstrijd) of zonder een verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, hetzij online, per e-mail, per post of op andere wijze (gezamenlijk 'reacties' genoemd), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, reacties die u ons toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn niet verplicht (1) om op enigerlei wijze vertrouwelijkheid te betrachten ten aanzien van reacties; (2) om compensatie te betalen voor reacties; of (3) om te reageren op reacties. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een partij of deze Algemene Voorwaarden. U stemt ermee in dat uw reacties geen inbreuk zullen maken op enig recht van een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw reacties geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enig computervirus of andere schadelijke code die op enige manier van invloed zou kunnen zijn op de functionaliteit of werking van de Service of enige gerelateerde website. U mag geen valse e-mailadressen gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van reacties. U bent als enige verantwoordelijk voor de reacties die u maakt en voor de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige reacties geplaatst door u of een derde partij.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Voor meer informatie kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorvoertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bestellingen te annuleren als er informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Er wordt geen specifieke update- of vernieuwingsdatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website, wat inhoudt dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het u verboden deze site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of hieraan deel te nemen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of lokale voorschriften, regels, wetten of verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape uit te voeren; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden gebruik.

ARTIKEL 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U gaat ermee akkoord dat van tijd tot tijd we de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment zonder kennisgeving kunnen opschorten. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen om de Service te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) verstrekt "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zijn Meromode, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van omzet, verlies van spaargeld, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht de oorzaak, inclusief nalatigheid, contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de Service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, enige fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Meromode en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat zij door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of door het gebruik van onze site te staken. Als wij naar ons eigen oordeel vermoeden dat u een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet heeft nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging. Bovendien kan Meromode naar eigen goeddunken en op elk moment de Service als geheel of een deel daarvan opschorten of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site worden geplaatst of met betrekking tot de Service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot enige eerdere versie van de Algemene Voorwaarden). Enige ambiguïteit in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt op elk moment de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

ARTIKEL 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via support@meromode.com.

Futurenezz

KVK: 85334057

Dr. Albert Schweitzerlaan 5 Bathmen, Nederland 

NL004082905B50

support@meromode.com